KOMMITTÉ

ORDFÖRANDE
Ulrika Voeltzel
0702-124597

VICE ORDFÖRANDE
Karin Svenningsson
karin.svenningsson@gmail.com
0705-794160

​SEKRETERARE
Emilla Karlsson
emilla_karlsson@hotmail.com

​EKONOMI
Theresa Hogart
0705-232498

GRENLEDARE
Frida Schelander
0702-578254

​INTERNATIONELL REPRESENTANT
Caroline Claeson
0704-914084

MARKNFADSFÖRINGSGRUPP
Felicia Ardbring
0736-942419

LANDSLAGSGRUPP
Sofia Bengtsson
0705-104447

NÄMNDER

TÄVLINGSSEKTION
Ulrika Voeltzel
0702-124597

TR-NÄMND
Jonna Nygren
0704-854085

​DOMARNÄMND
Rickard Holst
0703-198500

​BANBYGGARNÄMND
Jenny Almqvist
0702-397048