Vill du aktivera dig och hjälpa till med det du har möjlighet till !

Vi i Mounted Games behöver hjälp av frivilliga att forma kommande kommitté.

Just nu söker vi ordförande, kassör och grenledare inför 2021,
plus ytterligare andra roller.

Vi är en grupp som är direkt underställda svensk ridsportförbund och tar ansvar över att forma Mounted Games i Sverige.

Hör av dig till oss omgående om du kan tänka dig att stötta mountedgamesfamiljen med ditt engagemang 2021.

Meny