KOMMITTÉ

ORDFÖRANDE
Thomas Svenningsson
0733-919342​

VICE ORDFÖRANDE
Jenny Almqvist
0702-397048

​SEKRETERARE
Rickard Holst
0703-198500

​EKONOMI
Theresa Hogart
0705-232498

GRENLEDARE
Cicci Adolfsson
0703-926279

​INTERNATIONELL REPRESENTANT
Felicia Aredbring
0736-942419

MARKNFADSFÖRINGSGRUPP
Caroline Claeson 0704-914084
Ulrika Voeltzel 0702-124597

LANDSLAGSGRUPP
Sofia Bengtsson
0705-104447

NÄMNDER

TÄVLINGSSEKTION
Tomas Svenningsson
0733-919342

TR-NÄMND
Lina Bryngelsson
0702-005774

​DOMARNÄMND
Thomas Svenningsson
0733-919342

​BANBYGGARNÄMND
Jenny Almqvist
0702-397048

Meny